به گزارش “سیرجان خبر” حسن روحانی نماینده قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) و علی جنتی نماینده قوه قضائیه و شهید بهشتی در این شورا بود.

از سمت راست: علی جنتی، حسین غفاری و حسن روحانی

روحانی و جنتی، 34 سال قبل (+عکس)
مرجع : خبر آنلاین