1390108_607به گفته منابع مطبوعاتی صهیونیستی، این رژیم مسجد حضرت داود پیامبر در بیت المقدس را به معبدی برای یهودیان تبدیل کرده است.

به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از باشگاه خبرنگاران، این منابع افزودند مسئولان اسرائیلی با از بین بردن تمامی نشانه‌ها و آثار اسلامی مسجد حضرت داود نبی در قدس، آن را به کنیسه‌ای برای استفاده یهودیان افراطی در این شهر تبدیل کرده است. این اتفاق به دنبال آن رخ داد که گروه‌های افراطی یهودی طی دو هفته گذشته به مسجد تاریخی داود نبی در محله آل الدجانی واقع در بخش جنوب غربی مسجدالاقصی در قدس یورش بردند و دیوار نوشته‌ها و آثار تاریخی و سرامیک‌های منقش به آثار باستانی و مذهبی را از بین بردند. اکنون این مسجد به معبدی برای یهودیان تبدیل شده است.

در پی تخریب دیوار نوشته‌ها و آثار تاریخی داخل این مسجد از سوی یهودیان افراطی، اداره موسوم به آثار تاریخی اسراییل از مرمت این مسجد و خرابی‌های آن خودداری کرد و باقی آثار عربی و اسلامی باقی مانده در آن را نیز از بین برد.