1415025_911زيمبابوه ادعاي يک روزنامه انگليسي مبني بر امضاي توافق تجاري محرمانه با ايران را در خصوص صادرات اورانيوم به اين کشور تکذيب کرد.

به گزارش “سیرجان خبر”به نقل از باشگاه خبرنگاران، “اوبرت امپوفو” وزير معدن زيمبابوه گفت : ما در مبادلات تجاري با هر کشوري آزاد هستيم اما وزارت معادن زيمبابوه هيچ توافقنامه اي با تهران در خصوص اورانيوم امضا نکرده است.
امپوفو افزود : اين خيال پردازي واهي و غيرمعمول رسانه هاي غربي است ، چرا ما بايد توافقنامه اي محرمانه امضا کنيم درحالي که ما يک کشور آزاد هستيم.
روزنامه تايمز لندن به نقل از گيفت چيمانيکايره معاون وزير معادن زيمبابوه ادعا کرده بود : من يادداشت تفاهمي را در خصوص صادرات اورانيوم به ايران مشاهده کرده ام.
روزنامه تايمز به نقل از تحليلگران ادامه داده بود زيمبابوه هنوز فاصله زيادي با توانايي صادرات اورانيوم دارد.