هرکدام از نامزدهای ریاست جمهوری در فضای سایبری برای خود بک سایت رسمی برای انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مستقیم راه اندازی کرده اند.

به گزارش سیرجان خبر، هرکدام از نامزدهای ریاست جمهوری در فضای سایبری برای خود بک سایت رسمی برای انجام تبلیغات و اطلاع رسانی مستقیم راه اندازی کرده اند. که هرکدام باتوجه به میزان بازدید رتبه ای را در سایت الکسا تا به امروز کسب کرده اند که رتبه آنها به ترتیب به قرار ذیل است.

سایت رسمی جلیلی/192

 

رتبه در الکسا: 192

 

سایت رسمی قالیباف/271

 

رتبه در الکسا: 271

 

سایت رسمی روحانی483

 

رتبه در الکسا: 483

 

سایت رسمی عارف/602

 

رتبه در الکسا: 602

 

سایت رسمی  رضایی/650

 

رتبه در الکسا: 650

 

سایت رسمی ولایتی/935

رتبه در الکسا: 935

 

سایت غرضی/6279

رتبه در الکسا: 6279

سایت رسمی حدادعادل/73697

رتبه در الکسا: 73697