به گزارش“سیرجان خبر” سردار نجات جایگزین حمیدرضا مقدم فر در معاونت فرهنگی سپاه شد.
سردار نجات معاون جدید فرهنگی سپاه پاسداران شد و مراسم تودیع و معارفه حمیدرضا مقدم فر و سردار نجات معاون فرهنگی سابق و
جدید سپاه پاسداران با حضور سردار آبرومند برگزار شد.