سوریه بازسازی مناطق جنگ زده را آغاز کردپس از سپري شدن بيش از دو سال از جنگ در سوريه و اقدام گروه هاي تروريستي به ويران كردن منازل شهروندان و تاسيسات و بيمارستان ها، دولت اين كشور بازسازي مناطق ويران شده را آغاز كرده است.

به گزارش “سیرجان خبر” به نقل ازالعالم، دولت سوريه 30 ميليارد ليره، معادل 150 ميليون دلار، براي بازسازي و عمران برخي مناطق اختصاص داده است تا طي سال جاري ساكنان اين مناطق كه مهاجرت كرده اند، بتوانند به خانه هاي خود بازگردند.
برخي تحقيقات نشان دهنده اين است كه سوريه براي سازندگي نياز به 570 ميليارد دلار دارد چرا که حدود یک ميليون و 500 هزار واحد مسكوني به طور كامل ويران شده است.
“وائل الحلقي” نخست وزير سوريه اعلام كرد، فعاليت هاي دولت در زمينه كمك رساني ادامه دارد، به گونه اي كه 976 مركز موقت براي پناه دادن آوارگان ايجاد شده است و در این مراکز همه خدمات و نيازهاي پزشكي و غذايي آنها نيز فراهم شده است.
در همین راستا، اقدامات دولت سوريه براي امداد و كمك رساني به شهروندان به دنبال حملات گروه هاي مسلح و تروريستي به بسياري از منازل شهروندان، تاسيسات، بيمارستان ها و كارخانه ها که به ویرانی بسیاری از این اماکن منجر شد، آغاز گردید.