به گزارش “سیرجان خبر”، این تروریست سعودی در نبرد بین تروریست های مجلس شوری مجاهدین و تروریست های داعشی به هلاکت رسید. برخی از صفحات تروریست های معارض با داعش تصویر این تروریست را پس از هلاکت منتشر کردند و اعلام کردند این عاقبت همه داعشی ها خواهد بود

عاقبت تروریست سعودی عضو داعش + عکس