تصویر زیر، یک پراید را که در حال حمل یک در آهنی بزرگ است، در کمربندی کرمان نشان می‌دهد.

عکس/ ایده ساخت پراید وانت از کجا آمد!