“سیرجان خبر” یکی از جوانان فلسطینی طی درگیری‌های روز گذشته با نظامیان رژیم صهیونیستی در حومه روستای معصره با پوشیدن لباس بابانوئل و در دست گرفتن پرچم فلسطین نسبت به ساخت دیوار حائل در این روستا اعتراض کرد.