“سیرجان خبر” وزیر دفاع آلمان در افغانستان حضور پیدا کرد.
عکس/ جلیقه ضد گلوله خانم وزیر