“سیرجان خبر” جولیان آسانژ، مؤسس پایگاه اینترنتی ویکی لیکس، از سال 2012 به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده و از دولت اکوادور پناهندگی سیاسی گرفته است. پلیس لندن بعد از این ماجرا تدابیر امنیتی را تشدید کرده است.