“سیرجان خبر” مجری صداوسیما از دیگر افراد حاضر در مراسم تشییع غلامحسین مظلومی بود. عکس زیر حضور عادل فردوسی پور را در مراسم تشییع مظلومی نشان می دهد.