image959در یکی از رشته های ورزشی مدال آور و انفرادی فاجعه ای اخلاقی رخ داده است.

به گزارش«سیرجان خبر» به نقل ازدانا،در یکی از رشته های ورزشی مدال آور و انفرادی یک فاجعه اخلاقی رخ داده است و مدیر یکی از مهم ترین سالن های وزرشی این رشته برخی از ورزشکاران را مورد آزار جنسی قرار داده است. با فاش شدن این اتفاق شنیع در این رشته ورزشی مسئولان فدراسیون مربوطه خیلی سریع دست به کار شدند و این فرد کهنسال را از سرپرستی سالن کنار گذاشتند.

برخورد سریع و قاطع مسئولان فدراسیون با این فاجعه اخلاقی قابل تقدیر است اما برخی از منتقدان این فدراسیون ورزشی می گویند؛ وقتی یک فدراسیون مدت ها دچار سوئ مدیریت باشد و به نظر پیشکسوتان این رشته ورزشی در اداره آن توجهی نشود و باید هم شاهد سوئ مدیریت در بخش های مختلف این ورزش باشیم.