rahbarپيش از آنكه باراك اوباما رييس جمهوري آمريكا به عنوان يكي از سخنرانان مجمع عمومي سازمان ملل پشت تريبون برود، هيات بلندپايه جمهوري اسلامي بويژه رييس جمهوري و ديدگاه ايران براي تعامل سازنده در عرصه بين المللي در كانون توجه رسانه ها و محافل سياسي فعال در نيويورك قرار گرفته بود و هميشه شمار زيادي از خبرنگاران رسانه هاي معتبر جهاني بويژه آمريكايي، هيات ايراني را به اميد شكار خبرهاي برتر همراهي مي كردند.
اوباما در نخستين روز (سه شنبه گذشته) نشست مجمع عمومي سازمان ملل پشت تريبون قرار گرفت و در اصلي ترين بخش گفته هاي خود با موضوع ايران، اعلام كرد: رهبر عالي جمهوري اسلامي فتواي منع توليد سلاح هسته اي را صادر كرده و حسن روحاني هم تاكيد نموده است كه تهران سلاح هسته اي توليد نخواهد كرد كه اين دو موضع گيري بايد مبنايي براي حل مساله هسته اي قرار گيرد تا حقوق ملت ايران براي استفاده از انرژي صلح آميز اتمي، محقق شود.
سخنان اوباما و استناد به فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي، بلافاصله پس از اظهارات رييس جمهوري آمريكا به يكي از پرمراجعه ترين موضوع ها در فضاي مجازي تبديل شد.
توجه كاربران اينترنتي به اين موضوع، فتواي رهبر معظم انقلاب را از ايران، منطقه و مراكز مذهبي اسلامي در كشورهاي مختلف به بالاترين سطح اطلاع رساني جهان منتقل كرد و همزمان هيات بلندپايه جمهوري اسلامي و در راس آن رييس جمهوري فعاليت ديپلماسي خود را براي معرفي هرچه بيشتر حقوق و منافع ملي ايران براساس بازخواني فتواي حضرت آيت الله خامنه اي، افزايش دادند تا ضمن واقع نمايي هرچه بيشتر مواضع جمهوري اسلامي، احتمال جنجال آفريني و منفي نمايي اردوگاه ضدايراني و جنگ طلب در آمريكا عليه فضاي تعاملي ايجاد شده در نيويورك را از بين ببرند.
روزهاي پركار روحاني و مذاكره با رييسان جمهوري از جمله فرانسه و اتريش، رييسان دولت ها و وزيران خارجه اروپايي و همچنين غيراروپايي، برگزاري نشست هاي خبري و سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل، همكاري هاي اسلامي، خلع سلاح جهاني و … در نيويورك فرصت هاي بيشتري را براي معرفي بيشتر فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي و راهبرد دولت روحاني در اجراي الگوي تعامل سازنده فراهم كرد.
در فاصله كمتر از دو ماه از انتقال مسئوليت به دولت جديد ايران، اكنون توجه جهاني سبب شده مواضع جمهوري اسلامي از درون كشور و منطقه اي به سطح جهاني كشيده شود بگونه اي كه اكنون اردوگاه حاميان سياست هاي ضدايراني نه تنها نمي توانند پيامدهاي مثبت و تاثيرگذار رويكردهاي جديد تهران را انكار كنند، بلكه بر نتيجه بخش بودن آن نيز انگشت مي گذارند.
حضرت آيت الله خامنه اي اسفندماه ۱۳۹۰ در ديدار با دانشمندان فناوري صلح آميز هسته اي اظهار داشتند كه درپي سلاح هسته اي نيستيم… از نظر فكري، نظري و فقهي اين كار را خلاف مي دانيم. استفاده از اين تسليحات را گناه بزرگ و نگهداشتن آن را نيز كار بيهوده، پرضرر و پر خطر مي دانيم و هرگز نيز دنبال آن نمي رويم. مي خواهيم براي دنيا اثبات كنيم كه داشتن سلاح اتمي قدرت آفرين نيست، به اين دليل كه قدرت هاي دارنده آن، سخت ترين مشكلات را دارند… ما اقتدار را در سلاح هسته اي نمي دانيم…
همزمان با انتشار اين بيانات، تلاش هاي ضدايراني فراواني در غرب بويژه آمريكا انجام شد تا اين فتوا فقط ديني و معنوي نگريسته شود و همچنين غيراجرايي تلقي گردد و حاميان ادامه تحريم ها حتي براي توجيه ديدگاههاي خود عليه جمهوري اسلامي، ادبيات و اظهارات غيرمعمول چندساله گذشته توسط برخي مسئولان وقت در ايران را به عنوان دستاويز خود مطرح و ادعا مي كردند كه تهران در برنامه اتمي خود پنهان كاري مي كند.
اما بر خلاف تشديد جنگ رواني عليه ايران، فعاليت هاي هيات بلندپايه جمهوري اسلامي بويژه حضور رييس جمهوري در نيويورك با دستور كار نرمش قهرمانانه تعيين شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي، به كانون توجه نشست مجمع عمومي سازمان ملل تبديل شد.
از سوي ديگر، پس از سخنان اوباما مستند به ديدگاه حضرت آيت الله خامنه اي و هنگامي كه روحاني در نيويورك گفت، ايران در ۲۰۰ سال گذشته به هيچ كشوري تجاوز نكرده است، ما قصد جنگ هم نداريم و تجهيز نيروهاي مسلح نير دفاعي است، باز هم فتواي رهبر معظم انقلاب، سخنان رييس جمهوري و راهبرد تعامل سازنده تهران در عرصه بين المللي در صدر خبرهاي مهم جاي گرفت.
همزمان با اين روند، تمايل رسمي كاخ سفيد براي ديدار غيررسمي باراك اوباما با رييس جمهوري ايران و عملي نشدن آن يكي از مهمترين خبرها بود، اما وقوع يك رويداد جديد با محوريت اوباما و روحاني براي همه بهت آفرين شد.
كاخ سفيد پس از صورت نگرفتن خواسته ديدار دو رييس جمهوري، برنامه تماس تلفني توسط اوباما با روحاني را عملي كرد كه در لحظه هاي آخر سفر انجام شد و رييس جمهوري آمريكا نيز پس از پايان گفت وگو با همتاي ايراني اش، بلافاصله در جمع خبرنگاران حضور يافت و از رايزني تلفني خود با روحاني، پذيرش حق هسته اي ايران و آمادگي براي تعامل واشنگتن و تهران خبر داد كه از نگاه رسانه هاي فعال در مقر سازمان ملل اين اقدام تاريخي و بي سابقه ارزيابي شد.