نیروگاهنيروگاه يك هزار مگاواتي شهيد احمد كاظمي سيرجان بين شركت گهر انرژي سيرجان و گروه مهندسي مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) روز جاري ( سه شنبه) با حضور حميد چيت چيان وزير نيرو در محل اين وزارتخانه به امضاء رسيد.

به گزارش”سیرجان خبر” اين قرارداد كه شامل ۴ واحد گازي ۱۶۶ مگاواتي است به امضاي مهدي پورهاشم مديرعامل شركت گهر انرژي سيرجان و عباس علي آبادي مديرعامل گروه مپنا رسيد.
براساس اين قرارداد، علاوه بر ۴ واحد گازي ۱۶۶ مگاواتي، ۲ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتي نيز احداث خواهد شد.
مبلغ اين قرارداد ۵۲۲ ميليون يورو است كه ظرف ۱۶ ماه آينده نخستين واحد گازي و به تدريج هر دو ماه يكي از واحدهاي ديگر به مدار وارد مي شود و شاهد بهره برداري آن خواهيم بود.