1274851_641برخي از شرکت هاي غربي ارايه دهنده خدمات ماهواره اي در ادامه اقدامات ضد ايراني خود و همچنين نقض بارز آزادي بيان، امروز (دوشنبه) پخش برنامه هاي “پرس تي وي”، هيسپان تي وي، العالم، آي فيلم و الکوثر را بر روي تعدادي از ماهواره هاي اروپايي را قطع کردند.

به گزارش«سیرجان خبر» به نقل از باشگاه خبرنگاران،از جمله ماهواره هايي که به قطع پخش برنامه هاي “پرس تي وي” مبادرت ورزيده اند مي توان به ماهواره هاي “هاتبرد”، “يوتل ست”، “اينتل ست”، “گالکسي 19” و “اوپتوس” اشاره کرد.
همچنين شرکتهاي غربي ارايه دهنده خدمات ماهواره اي در ادامه کارزار ضد ايراني خود عليه رسانه هاي کشورمان پخش برنامه هاي تلويزيوني شبکه ماهواره اي اسپانيايي زبان “هيسپان تي وي” را نيز بر روي ماهواره هاي “يوتل ست” و “اينتل ست” قطع کرده اند.
همچنين پخش برنامه هاي شبکه “آي فيلم” که متعلق به کشورمان مي باشد و به پخش سريال هاي ايراني به زبان عربي و انگليسي براي کشورهاي منطقه و ساير کشورهاي جهان پرداخته نيز از امروز توسط شرکت هاي ارايه دهنده خدمات ماهواره اي در ماهواره هاي “يوتل ست”، “هاتبرد”، “اينتل ست” و “اوپتوس” متوقف شده است.
همچنين پخش برنامه هاي شبکه تلويزيوني “الکوثر” نيز بر روي ماهواره هاي “يوتل ست” و “گالکسي” قطع شده است.
اين اقدام در حالي صورت مي گيرد که سازمان ارتباطات بين المللي ماهواره اي روز يکشنبه با اعلام فراخواني از شرکت ماهواره اي “اينتل ست” و دولت آمريکا خواست تا تصميم خود در مورد قطع پخش برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي ايراني را به حال تعليق درآورند.
شرکت اينتل ست از تاريخ 19 ژوئن (29 خرداد) اعلام کرد که ديگر قادر به ارايه خدمات به شبکه هاي متعلق به جمهوري اسلامي ايران نيس از جمله شبکه هاي ماهواره اي “پرس تي وي” از تاريخ 1 ژوئيه (امروز) نخواهد بود.