1118987_224محفل نورانی انس با قرآن کریم طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در شهرهای پاریز و سیرجان به همت موسسه فرهنگی معراج اندیشه برگزار می گردد.

مدیر مسئول موسسه فرهنگی معراج اندیشه در گفتگو با خبرنگار «سیرجان خبر»اظهار داشت:این مراسم سه شنبه ساعت 21/15 در محل کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان شهر پاریز و چهارشنبه ساعت 21/15 در محل مسجد امیرالمومنین سیرجان برگزار می گردد.

محمد علی ایران نژاد افزود:محفل نورانی انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته کشوری،سید جواد حسینی نفر اول مسابقات بین المللی قرآن کریم و سعید شاهرخی حافظ کل قرآن کریم برگزار می گردد.