تصویر منتشر شده در یک شبکه اجتماعی نشان می‌دهد که چگونه یک تبعه آمریکایی عضو سیا با 2 چهره متفاوت در 2 جبهه جنگ مختلف ظاهر شده است.

به گزارش “سیرجان خبر” تصویر زیر نشان می‌دهد که این فرد یک بار با لباس ارتش آمریکا در عراق می‌جنگیده و یک بار نیز با لباس طالبان در پاکستان حضور داشته است.

این آمریکایی در کتاب خاطرات خود با عنوان «شاهزاده جنگ» نیز اعتراف کرده است که مدت طولانی در کنار طالبان پاکستان بوده است و این در حالی است که شبه‌نظامیان هرگز به هویت وی پی نبرده‌اند.

در تصویر زیر نیز یک تفنگدار دریایی آمریکا را در کنار نیروهای طالبان در پاکستان مشاهده می‌فرمایید.

در این عکس، شبه‌نظامیان «تحریک طالبان پاکستان» در حال تدارک حمله به نیروهای ارتش این کشور در منطقه قبایلی «وزیرستان شمالی» هستند.