m2مسئولین شهرستان و اعضای شورای تأمین از جمله اولین نفراتی بودند که رأی خود را به صندوق انداختند.

به گزارش خبرنگار سیرجان خبر: مسئولین شهرستان در اولین دقایق آغاز رأی گیری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور در محل صندوق مستقر در مدرسه دخترانه نمونه اندیشه، آراء خود را به صندوق انداختند.

امام جمعه محترم، فرماندار ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، دادستان، ریاست دادگستری، امام جمعه موقت  و رئیس آموزش و پرورش از جمله اولین کسانی بودند که پای صندوق های رأی حاضر شدند و در فرایند رأی گیری شرکت کردند.

در حاشیه این برنامه مسئولین از مردم شریف سیرجان درخواست کردند که در همین ساعات اولیه در رأی گیری شرکت کنند و این امر را به ساعات پایانی روز موکول نکنند تا از ازدحام جمعیت در پایان ساعات رأی گیری جلوگیری شود.