konkorبه گزارش“سیرجان خبر” اسامی پذیرفته شدگان نهایی 17 هزار و 786 نفر پذیرفته شده نهایی رشته های متمرکز اعلام شد که از این تعداد 8 هزار  442 نفر زن و 9 هزار و 344 نفر مرد هستند.

همچنین فهرست اسامی 4 هزار و 44 نفر معرفی شدگان چند برابر رشته های دارای شرایط خاص و یا بورسیه در مرحله تکمیل ظرفیت و پذیرش دانشجو در کد رشته های جدید آزمون کارشناسی ارشد سال 92 بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

کلیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز ضرورت دارد بر اساس برنامه زمانی مندرج در اطلاعیه ای که به همراه اسامی در سایت قرار می گیرد با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در کد رشته محل قبولی در یکی از روزهای دوشنبه یا سه شنبه 27 و 28 آبان ماه به دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه و ثبت نام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش پیش از این به پذیرفته شدگان توصیه کرده بود از آنجا که برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علاوه بر مدارک لازم برای ثبت نام و همچنین زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان خود، اطلاع رسانی جداگانه ای را مشخص کرده اند پذیرفته شدگان حتما به سایت دانشگاه محل قبولی مراجعه کنند.

وی همچنین اظهار داشت: معرفی شدگان چند برابر رشته های دارای شرایط خاص و بورسیه ضرورت دارد که بر اساس برنامه زمانی با همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای شرکت در سایر مراحل گزینش شرکت کنند.