به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر” نمایشگاه تخصصی همجوشی شیشه با ارائه 100 اثر توسط مهدیه دلاوری از هنرمندان سیرجانی در سیرجان گشایش یافت.

در ادامه تصاویر این نمایشگاه را مشاهده کنید….

hamjoshi shishe12 hamjoshi shishe11 hamjoshi shishe10 hamjoshi shishe9 hamjoshi shishe8 hamjoshi shishe7 hamjoshi shishe6 hamjoshi shishe5 hamjoshi shishe4 hamjoshi shishe3 hamjoshi shishe2  hamjoshi shishehamjoshi shishe1