به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از  فارس، شماره جدید هفته‌نامه «یالثارات» پس از گذشت 6 ماه ماه از صدور رای توقیف از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، روز چهارشنبه به دکه‌های مطبوعاتی  و مصلی‌های نماز جمعه سراسر کشور بازمی‌گردد.

همچنین دوم تیر ماه سالجاری، برائت این هفته‌نامه از تمام موارد اتهامی طرح شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، توسط بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام شد.

هفته‌نامه «یالثارات الحسین(ع)» 17 دیماه 1392 با رای هیات نظارت بر مطبوعات و به استناد بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده 12 آن قانون، توقیف و پرونده آن جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.