1228503_893در ادامه حوادث مسلحانه در شهرهای آمریکا ، در اثر حمله ي يک فرد تيرانداز در نیویورک هفت نفر زخمي شدند.

به گزارش «سیرجان خبر»به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ تيراندازي در منطقه اي مسکوني در بروکلين در ايالت نيويورک درآمريکا باعث زخمي شدن هفت نفر شد.
همه زخمي هاي اين تيراندازي در بيمارستان بستري شدند و وضع جسمي آنها بسيار وخيم است.
پليس اعلام کرد تا اين لحظه هيچ فرد مظنوني بازداشت نشده است. هر ساله صدها نفر از مردم آمريکا به علت خشونت هاي مرتبط با سلاح گرم جان خود را از دست مي دهند.