همراه اول تعرفهمعاون و سخنگوی مخابرات ایران گفت: از ديشب تعرفه مکالمه درون شبکه همراه اول برای سیم کارت های دائمی در تمام کشور 599 ریال و تماس خارج شبکه 625 ریال محاسبه می شود.

به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از باشگاه خبرنگاران،زارعیان افزود: از ساعت 24 ديشب برای سیم کارت های دائمی هزینه جابجایی و بین شهری همراه اول حذف و تعرفه یکسان در سراسر کشور اعمال می شود.
وی ادامه داد: با حذف هزینه جابجایی و بین شهری سیم کارتهای دائمی همراه اول، از ساعت 24 ديشب تعرفه مکالمه درون شبکه همراه اول برای سیم کارت های دائمی در تمام کشور 599 ریال محاسبه می شود.
زارعیان اظهار داشت: تعرفه هر دقیقه مکالمه برون اپراتوری مشترکین دائمی همراه اول (مکالمه با مشترکین اپراتورهای رایتل و ایرانسل ) 625 ریال محاسبه می شود.
گفتنی است : این اقدام شرکت مخابرات ایران در راستای اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است.