به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی “سیرجان خبر “ مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان سیرجان از راه انداری واحد حقوقی مدد جویان این اداره خبر داد.

حسن خضري مقدم گفت: کارشناسان حقوقی که دراین اداره مستقر شده اند و مددجوياني که مشکلات حقوقي دارند با مراجعه به کارشناس حقوقي مشاوره لازم را به صورت رايگان دريافت مي کنند.

وي ادامه داد: درکمتر از يک ماهي که از راه اندازي واحد حقوقي در کميته امداد شهرستان مي گذرد تاکنون95 نفر از مددجوياني که مشکلات حقوقي داشتند مورد مشاوره و پيگيري روند قضايي قرار گرفتند.

خضري مقدم تصريح کرد: با توجه به اين که مددجويان تحت حمايت به دليل مشکلات مالي توان تهيه وکيل يا پيگيري قضايي ندارند، بر اين اساس با اجراي اين طرح کمک بزرگي به مددجويان شده است، که اميدواريم با احقاق حقوق مددجويان در مراکز قضايي شاهد توانمندي آنان در سال جاري باشيم که از اين تعداد مددجو 45 نفر مشاوره حقوقي و50نفر پيگيري قضايي شدند.