gor daste jamiبه گزارش“سیرجان خبر” به نقل از تسنیم،منابع قضایی بوسنی و هرزه گوین اعلام کردند دو گور دسته جمعی در فاصله نزدیک به هم در شهر «پریژدور» واقع در شمال غربی این کشور کشف شده است.

طبق گفته این منابع، کارشناسان پزشکی قانونی جسد 130 مسلمان بوسنی و کرواسی را که در جریان جنگ داخلی این کشور در سال 1992 در شهر پریژدور در شمال غربی این کشور به قتل رسیده اند، کشف کرده اند.

بیش از 1200 نفر از منطقه پریژدور مفقود شده اند. شمار بیشتری از این افراد توسط یگان های شبه نظامی و ارتش صربستان که تلاش داشتند تمامی افراد غیرصرب از بخش های تصرف شده در جریان این جنگ چهار ساله بوسنی را به قتل برسانند، کشته شدند.