مواد محترقهفرمانده نیروی انتظامی شهرستان سیرجان از کشف 1091 مواد محترقه خبر داد.

سرهنگ سعیدی در گفتگو با خبرنگار حوادث « سیرجان خبر» گفت : مامورین پلیس امنیت عمومی حین بازدید از واحد های صنفی در بازدید از دو واحد که اقدام به فروش مواد محترقه می کرد تعداد 1901 عدد مواد محترقه کوچک و بزرگ به انواع مختلف کشف و ضبط کردند و این واحدها بعلت عدم رعایت قوانین واحدهای اجرایی پلمپ شدند.

وی با هشدار به وارد کنندگان و توزیع کنندگان هر گونه مواد محترقه گفت: پلیس  برحسب وظیفه قانونی با این افراد به شدت برخورد می کند.