“سیرجان خبر” تاکنون عکس های زیادی از دوران قاجار در زمینه های مختلف دیدید اما اینبار عکسی جالب و متفاوت از کلاس درس ریاضی را مشاهده میکنید.

کلاس ریاضی در دوران قاجار + عکس