به گزارش خبرنگار سرویس مذهبی “سیرجان خبر” همزمان با پنجمین روز از اولین سوگواره تعزیه استان کرمان در شهر سیرجان تعزیه روز عاشورا در حسینیه حضرت علی اضغر این شهر برگزار شد.

در ادامه تصاویر این تعزیه را ببینید…

سوگواره تعزیه16سوگواره تعزیه14سوگواره تعزیه13سوگواره تعزیه12سوگواره تعزیه11سوگواره تعزیه10سوگواره تعزیه9سوگواره تعزیه8سوگواره تعزیه4سوگواره تعزیه3سوگواره تعزیه2سوگواره تعزیه1