th30بسیاری از طرفداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های مجازی نامزد خود را پیروز انتخابات می‌دانند.

به گزارش سیرجان خبر، با پایان رای گیری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آغاز شمارش آراء، گمانه‌زنی‌های متفاوتی در شبکه‌های مجازی و پیامک‌ها  آغاز شده است.

این در حالی است که وزارت کشور تا کنون هیچ خبری را در مورد نتایج اولیه انتخابات اعلام نکرده است و به طرفدارن نامزدها نیز توصیه کرده است که از گمانه زنی در مورد نتایج انتخابات پرهیز کنند.

گفتنی است وزارت کشور اعلام کرده شخص وزیر و یا دبیر ستاد انتخابات کشور، فقط منبع رسمی اعلام نتایج هستند.