1371623_564نیروهای رژیم آل خلیفه برای بازداشت شهید “فاضل العبیدی” به منزل پدرش یورش بردند.

به گزارش«سیرجان خبر»به نقل از العالم، نیروهای امنیتی آل خلیفه دیروز خانه پدر شهید ” فاضل میرزا العبیدی ” را محاصره کردند و یکی از نیروهای امنیتی بدون در زدن یا گرفتن اجازه وارد خانه شد و از مادر این شهید محل اختفای فرزندش را پرسید؛ مادر شهید نیز با تمسخر به وی گفت : فرزندم در اتاقش در قبرستان خوابیده است.
مساله عجیب اینکه این نیروی امنیتی که لباس نظامی نداشت دستگاه امنیتی بحرین برای یافتن فرزند شهید این مادر به ادعای تعقیب وی به علت ارتکاب جرم خانه را زیر و رو کرد تا بلکه وی را در جایی از خانه پیدا کند.
“فاضل العبیدی” در مارس 2012 از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در بیمارستان بین المللی بحرین بستری شد. ولی تلاش پزشکان برای نجات جان وی اثری نداشت و وی سرانجام دهم همان ماه به علت جراحت شدید و خونریزی شهید شد .